Stichting Groenonderhoud Waardeiland

Voor de bewoners van Oxfordlaan, Krefeldlaan, Oudplein en Sam van Houtenplein

Naast en voortgekomen uit de Vereniging Waardeiland is in 1997 na de overdracht van de openbare gronden aan de gemeente Leiden een Stichting Groenonderhoud Waardeiland opgericht met als doel de overgebleven PRIVE grondstukken te onderhouden dit naast het onderhoud van de gemeente Leiden van de door de vereniging aan de gemeente overgedragen zgn. OPENBARE grond.

De Stichting verzorgt dit groenonderhoud alleen op het zgn. “oude gedeelte” dit betreft de woningen gelegen in de Oxfordlaan, Krefeldlaan, Oudplein en Sam van Houtenplein.

Op grond van artikel 15 van de Algemene Voorwaarden (AV-1), zoals vermeld in het koopcontract van uw woning, bent u gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de stichting voor het groenonderhoud. Sinds meerdere jaren is deze bijdrage 65 euro per jaar en wordt jaarlijks in januari aan u gefactureerd.

Daarnaast hebben we besloten om vanuit de reserves van de stichting onze straten als experiment te verfraaien met 15 zgn. “Hanging Baskets” oftewel bloembakken aan lantaarnpalen. Deze bloembakken worden voorzien van fleurige beplanting in de zomermaanden . De verzorging en onderhoud, inclusief het water geven, zijn volledig uitbesteed. Hiervoor hebben wij een driejarig contract afgesloten met onze hovenier J.M. de Wit Groenvoorziening uit Hazerswoude-Rijndijk. Wij als bestuur zijn van mening dat wij onze  woonomgeving hiermee extra verfraaien en kleur geven.

De huidige Groencommissie bestaat uit:
de heer Jos Arts (voorzitter)
de heer Ton Crepin (penningmeester)
mevrouw Marti Schilder (secretaris)
De bestuursleden zijn te bereiken via het e-mailadres: sgw@waardeiland.nl