Wijkschouw 2018

Zie hieronder in chronologische volgorde onze events voor dit jaar.

Wijkschouw 2018
Locatie:  Start: hoek van de Laan der Verenigde Naties en de Aletta Jacobslaan
Datum:  zaterdag 13 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober organiseert de gemeente Leiden in samenwerking met de Vereniging Waardeiland weer een Wijkschouw op ons eiland. Een Wijkschouw wordt in alle wijken van Leiden gehouden en de laatste op het Waardeiland was in de herfst van 2016.

De Wijkschouw houdt in dat belangstellende bewoners van de wijk samen met de wijkbeheerder van de gemeente, Ewout Nieuwenhuijs, een rondgang maken over het eiland met het doel te inventariseren waar verbeteringen in onze wijk nodig zijn. Ook bewoners die geen lid zijn van de Vereniging Waardeiland zijn uitgenodigd een bijdrage aan de Wijkschouw te leveren. Het gaat in principe om verbeteringen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Soms kan het ook gaan om zaken die niet tot de competentie van de gemeente behoren en waarvoor het gewenst is dat bewoners zelf actie ondernemen.

 • - Het is van groot belang dat we een goed overzicht krijgen van alles wat er speelt in onze buurt, zoals:
 • - Bestrating en de toestand van het wegdek
 • - De stoepen en de vrije doorgang over de stoepen
 • - De verlaging van de het einde van de stoepen met het oog op mensen met een rolstoel of rollator, ouders met kinderwagens e.d.
 • - Het groen en het onderhoud ervan
 • - Onkruid en rommel
 • - De toestand van de bomen
 • - De hoogte en omvang van schuttingen
 • - De vrije doorgang van eertijds aangelegde paden/brandgangen
 • - Onoverzichtelijke situaties voor het verkeer
 • - Juiste en voldoende snelheidssignalering
 • - Handhaving kadastergrenzen

 

De rondgang zal uitmonden in een rapportage van de wijkbeheerder met daarbij foto’s van punten die verbetering behoeven. In de gesprekken met de wijkregisseur of wijkbeheerder zal het bestuur van de Vereniging Waardeiland de vinger aan de pols houden ten aanzien van de aan te pakken punten.

De start van de rondgang is om 10.30 uur op de hoek van de Laan der Verenigde Naties en de Aletta Jacobslaan. De route is langs onder meer de Aletta Jacobslaan (ook appartementen), Gerbrandylaan, Domela Nieuwenhuislaan, Calslaan, Schermerhornpad, Oxfordlaan (ook achterom), Krefeldlaan (ook achterom), Oud plein en parkstrook, Laan der Verenigde Naties met achterom, Joop den Uyllaan met Beelpad en Willem Dreeslaan.

Aan de rondgang wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de gemeente, leden van het bestuur van de Vereniging Waardeiland en bewoners van de verschillende delen van het eiland. Wij zoeken nog een geïnteresseerde inwoner van de Gerbrandylaan, Aletta Jacobslaan, Domela Nieuwenhuislaan en de Calslaan. U kunt zich hiervoor vóór 10 oktober opgeven bij onderstaande personen.

Loopt u niet mee maar heeft u wel belangrijke opmerkingen of aandachtspunten, stuur deze dan ook vóór 10 oktober naar de trekkers van deze Wijkschouw: Mieneke van Dooren, Troelstraplein 21 (dooren-plas@planet.nl of Wim Bunnik, Aletta Jacobslaan 36 (wbunnik36@gmail.com). Op basis van uw opmerkingen zal een overzicht worden gemaakt dat het uitgangspunt zal vormen voor de rondgang.

Wij nodigen u graag uit uw inbreng te leveren. Per slot van rekening gaat het om onze eigen wijk waar wij met z’n allen met plezier willen blijven wonen.