Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!
 • Uw stem kan levens redden!

  11 november
  Bent u klant of lid bij de Rabobank. Stem dan alstublieft via website www.dichterbijleidenkatwijk.nl  op onze wens nummer 30 in Leiden van Vereniging Waardeiland. Zoals eerder vermeld: wij willen 3 AED’s aanschaffen omdat een AED het verschil kan maken tussen leven en dood. Iedere stem is 15 euro waard dus gun alle bewoners een grotere overlevingskans bij een hartstilstand. Geen lid of klant? Deel dan dit bericht met familie, vrienden en kennissen.Lees meer
 • Stelt u zich eens voor: uw partner of kind krijgt een hartstilstand. Weet u wat u moet doen?

  06 november
  Zeer waarschijnlijk is het antwoord: nee. De cijfers liegen er niet om, maar de overlevingskans stijgt aanzienlijk met de komst van AED(’s) in combinatie met reanimatie. Daarom komt de Vereniging Waardeiland in actie om AED’s en daarbij behorende reanimatiecursussen voor Waardeilanders mogelijk te maken. Hiervoor is best veel geld nodig. We zijn dan ook super trots en blij dat we genomineerd zijn voor het Rabobank Wensenfonds na onze aanvraag en wens om 3 AED’s op het Waardeiland mogelijk te maken. Dit brengt ons hopelijk dichterbij ons doel.  Vanaf 9 november kunnen leden en klanten van de Rabobank hun stem uitbrengen op de genomineerde wensen. We roepen u dan ook van harte op om massaal uw stem uit te brengen én onze nominatie te delen bij vrienden, familie en kennissen.Lees meer
 • Uitnodiging 15 november: denkt u mee over de nieuwe parkeervisie van de gemeente Leiden?

  20 oktober
  We hebben uw ervaring met én mening over fiets- en autoparkeren nodig. Daarom nodigt de gemeente Leiden u uit om op 15 november deel te nemen aan het parkeerpanel van inwoners/bedrijven en instellingen uit Leiden. In het parkeerpanel ontmoet u andere inwoners/vertegenwoordigers uit de stad. Samen gaat u in gesprek over parkeeronderwerpen die nu en in de toekomst gaan spelen. Lees meer
 • Aankondiging Wijkschouw 2018

  01 oktober
  Op zaterdag 13 oktober organiseert de gemeente Leiden in samenwerking met de Vereniging Waardeiland weer een Wijkschouw op ons eiland. Een Wijkschouw wordt in alle wijken van Leiden gehouden en de laatste op het Waardeiland was in de herfst van 2016.Lees meer
 • Oproep: trekkers gezocht voor Waardeiland Burendag 2018

  06 september
  Op zaterdag 22 september is het weer Nationale Burendag en dat willen we ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vorig jaar hebben we een nieuwe invulling gegeven aan burendag en het Waardeiland in 12 buurtjes verdeeld. Voor ieder buurtje is toen een trekker gezocht. De trekker is verantwoordelijk voor de invulling van de burendag in zijn/haar wijkje. Dit houdt in dat er totale vrijheid is waarvoor te kiezen. Het kan een gezellig koffiedrinken zijn maar ook kan gekozen worden voor een borrel. De bedoeling is uiteindelijk een ontmoeting met directe buren op een gezellige manier. Vorig jaar is dit een groot succes gebleken en de vereniging is dan ook zeer content dat er nu al vanuit zeven buurten al een trekker zich heeft aangemeld. Nu de vijf overgebleven buurten nog! Lees meer
 • Privacybeleid Vereniging Waardeiland

  25 mei
  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Vereniging Waardeiland wil graag voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen voor de omgang met uw persoonsgegevens. In ons hier beschreven privacybeleid kunt u lezen hoe wij om gaan met uw NAW1 -gegevens en waar we ze voor gebruiken. De belangrijkste wijzigingen zijn dat onze vereniging aantoonbaar moeten kunnen maken dat zij toestemming heeft om uw persoonsgegevens te verwerken en dat wij een functionaris gegevensbescherming hebben benoemd. De functionaris gegevensbescherming is de secretaris van het bestuur. Hij is te bereiken via e-mail adres secretaris@waardeiland.nl.Lees meer
 • Presentatie nieuwe bestuur ALV 7 maart j.l.

  19 mei
  Bekijk hier de presentatie van het nieuwe bestuur zoals gegeven tijdens de ALV op 7 maart j.l. Heeft u nog vragen, ideeën of opmerkingen hierover? We horen het graag. Laat het weten via secretaris@waardeiland.nlLees meer
 • Nieuw bestuur treedt aan

  08 maart
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 heeft het bestuur onder leiding van Paul Willems verslag gedaan over alle zaken die betrekking hadden op 2017. Het was al eerder bekend dat 5 bestuursleden zouden aftreden en dat 5 kandidaten zich voor een bestuursfunctie hadden gemeld. Tijdens de ALV werd unaniem ingestemd met de benoeming van de 5 kandidaten tot nieuw bestuurslid en werd decharge verleend aan de 5 aftredende bestuursleden. Wilt u meer weten over het nieuwe bestuur dat bestaat uit Roy Soeters, Steven Blok, Geert Slegtenhorst, Edwin Mullie, Mechteld van Veen-Oudenaarden en Annemiek Visser-Verbaan en hun visie en plannen voor 2018? Dan kunt u de presentatie hier downloaden als PDF. Om dit bestand te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn op de website.Lees meer
 • Jaaroverzicht 2017

  08 maart
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 heeft het bstuur, zoals gebruikelijk, weer verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen in de relatis met de Gemeente Leiden, politie en aangrenzende wijkverengingen. Daarnaast heeft het bestuur een voorstel voor een bestemming van het vernogen van de vereniging en de jaarcijfers gepresenteerd. Beiden zijn goedgekeurd. Het jaaroverzicht kan je hier downloaden als PDF. Om dit bestand te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn op de website.Lees meer
 • Waardeiland positief in de krant

  08 maart
  Op de dag van de Algemene Leden Vergadering, 7 maart 2018, verscheen er in het Leidsch Dagblad een twee pagina's tellende artikel over het Waardeiland. Het artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen die Vereniging Waardeiland in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarnaast bevat het artikel een beschrijving van de ontwikkelingen van de woonwijk sinds haar ontstaan. Het artikel is hier te downloaden.Lees meer
 • Waardeiland één van de veiligste wijken van Leiden

  28 februari
  Ieder jaar vraagt het bestuur aan wijkagent Ruud Gijbels om een overzicht van meldingen op en over het Waardeiland. Deze meldingen kunnen bestaan uit officiele aangiftes, telefoontjes naar het alarmnummer, maar oom uit tweets of andere berichtgeving die door de politie wordt opgenomen. Door deze meldingen jaar op jaar met elkaar te vergelijken krijgen we een overzicht van de veiligheid in onze wijk.Lees meer
 • Artikel Leids Dagblad over tweede ontsluiting Waardeiland

  23 februari
  Naar aanleidiing van een brief van het Bewonerscomité Laan der Verenigde Naties aan de gemeenteraad verscheen er vandaag een stuk in het Leids Dagblad met de titel: ’Eiland’ verdeeld over tweede brug. Het comité doet een voorstel voor de opening van de Domela Nieuwenhuisbrug voor autoverkeer. Deze plannen zijn niet nieuw. Zij keren met een zekere regelmaat terug.Lees meer
 • Het sociaal wijkteam

  21 februari
  Tijdens de Eilandsoos op 15 februari hielden 2 medewerkers van het Sociaal Wijkteam een presentatie over hun werk.Lees meer
 • Overleden

  23 januari
  Tot groot verdriet van velen is op 17 januari jongstleden een van onze medebewoners, mr Robert Pierre Jarig Jean Corbeau, thuis in de Oxfordlaan 43 overleden. Geboren op 11 november 1931 in Bandung, Indonesië, behoorde Corbeau tot de eersten zo niet de eerste bewoner van het Waardeiland. Geëerd met een aubade tijdens ons 40-jarig lustrum in 2016 was Corbeau zowel fysiek als psychisch tot in zijn laatste dagen bij de tijd. Wij wensen de familie Corbeau heel veel sterkte bij de verwerking van dit verlies. Bestuur WaardeilandLees meer
 • Antwoord PostNL inzake sanering brievenbussen Leiden

  12 november
  Het bestuur van Vereniging Waardeiland heeft namens 49 bewoners een brief aan PostNL geschreven naar aanleiding van de voorgenomen sanering van 51 brievenbussen in Leiden. Onder deze 51 brievenbussen valt ook de brievenbus aan de Aletta Jacobslaan. De brief met ondertekenaars kunt u hier inzien.Lees meer
 • Hinkelbaan op het Troelstraplein

  12 november
  Daar is hij eindelijk: de hinkelbaan op het Waardeiland. Mieneke van Dooren is drie jaar bezig geweest om een hinkelbaan op het eiland te krijgen en met succes! Sinds vorige week is er bij de schommel op de hoek van het Troelstraplein en de Aletta Jacobslaan een hinkelbaan.Lees meer
 • Informatieavond Afvalbeleid

  11 november
  De gemeente Leiden heeft een nieuwe nota afvalbeleid geschrevenen daar de wijkverenigingen over geinformeerd middels een brief. Voor de volledige nota verwijst de gemeente naar haar website www.leiden.nl/afval.Lees meer
 • Vernieuwing Bestemmingplan Oost

  11 november
  Naar aanleiding van het huis aan huisbericht van de Gemeente Leiden inzake het komend bestemmingsplan heb ik het gedeelte dat het Waardeiland betreft doorgenomen.Lees meer
 • Brief aan PostNL inzake sanering brievenbussen

  28 oktober
  Naar aanleiding van plannen tot het saneren van de PostNL brievenbussen in Leiden heeft Eric van de Craats het initiatief genomen een voorstel aan PostNL te doen. Dit voorstel is beschreven in een concept brief die tussen 17 en 26 oktober door 49 leden van Vereniging Waardeiland digitaal is ondertekend. Gedurende dat proces kwam er nieuwe informatie binnen, waardoor het concept is aangepast. Vandaag is de brief, met in de bijlage de lijst met ondertekenaars, door het bestuur aangetekend verstuurd aan PostNL. We zijn benieuwd naar hun reactie en zullen deze op de website en in de nieuwsbrieven vermelden. Via deze link kan je de brief bekijken.Lees meer
 • Alternatief voorstel sanering Brievenbus Aletta Jacobslaan.

  17 oktober
  PostNL past de komende tijd het netwerk van brievenbussen aan. Globaal gaat het om een halvering van het aantal brievenbussen. De reden voor de aanpassing is dat er in Nederland steeds minder post verstuurd wordt. “Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk,” aldus een woordvoerder van het postbedrijf.Lees meer
 • Nieuwe bestuursleden

  14 oktober
  Op de komende ALV, die in maart 2018 gehouden zal worden, zullen een aantal bestuursleden af treden. Daarom is het bestuur op zoek naar opvolgers!Lees meer
 • Burendag Nieuwe stijl groot succes!

  28 september
  Burendag werd afgelopen zaterdag op het Waardeiland voor het eerste op een decentrale manier gevierd. Om mensen met hun directe buren te laten kennismaken had het bestuur de wijk opgedeeld in 12 buurtjes. In ieder buurtje is gezocht naar een vrijwiligger die het voortouw wilden nemen en zijn of haar buren wilde vragen om met elkaar ergens op 23 september met elkaar koffie, thee of en borrel te drinken. Vanuit de vereniging waren statefels of partytenten beschikbaar en indien nodig een kleine bijdrage voor bekertjes en schaaltjes.Lees meer
 • Bijeenkomst Leidse Warmtevisie

  10 september
  De Gemeente organiseert een bijeenkomst om de Leidse Warmtevisie te delen. Tijdens deze bijeenkomt 'Van Gas Los' geeft de gemeente inzicht in de stappen om 20150 in Leiden geen gas meer te gebruiken voor de verwarming van woningen. De bijeenkomst is openbaar. Als u belangstelling hebt, wilt u het bestuur dan even laten weten dat u daarheen gaat via bestuur@waardeiland.nl? Bij voorbaat dank.Lees meer
 • Sijthoff-Leiden: een intiem podium

  10 september
  In jazzstad Leiden is een nieuw podium actief: Sijthoff in de Doezastraat. Het biedt in het historische centrum kleinschalige kwaliteitsconcerten door Nederlandse en soms buitenlandse topmusici.Het podium maakt deel uit van Sijthoff-cultuur dat tal van activiteiten biedt zoals klassieke- en wereldmuziek, dans, lezingen, cursussen, workshops, wisselende exposities, etc.Lees meer
 • Waardeiland BBQ 2017 een feit!

  27 augustus
  Op zaterdag 26 augustus 2017 vond, geheel volgens traditie, de jaarlijkse Waardeiland zomerbbq plaats! Een groep enthousiaste leden gaf begin dit jaar aan dit jaarlijkse event te willen organiseren. Wat een feest is het geworden!! Rond de 165 leden,  volwassenen en kinderen, hebben zich tegoed gedaan aan het heerlijke vlees bereidt door de Waardeiland Grillmasters. Voor de nodige vitamientjes kon een smoothie gemaakt worden op de smoothiefiets. Er was een tombola waar prachtige prijzen gewonnen konden worden en er was live muziek met een mooie mix van gouwe ouwe en nieuwere nummers. Er werd gedanst en meegezongen.Lees meer
 • Activiteiten Park Matilo - Augustus 2017

  23 juli
  Activiteiten in Park Matilo worden georganiseerd door wijkvereniging Roomburg/Meerburg. Vereniging Waardeiland vermeld deze activiteiten op de website omdat ze ook toegankelijk zijn voor bewoners van andere wijken. Meer informatie over deze twee wijkverengingen via: http://www.roommeerburg.nlLees meer
 • Zomer BBQ 2017

  06 juli
  Op zaterdag 26 augustus organiseert de Waardeiland BBQ commissie de Zomer BBQ 2017 voor leden van de vereniging. Een leuke avond, met lekker eten - onder leiding van de Waardeiland Grill Masters - gezellige muziek en entertainment voor de kids. Deel uw (vakantie)verhalen met uw medebewoners van het Waardeiland. Kortom mis het niet! Lees meer
 • ROMEkrant op het Waardeiland

  05 juli
  In april is op het Waardeiland éénmalig de krant van de wijkverenging Roomburg/Meerburg huis aan huis verspreid. De aanleiding daarvoor was twee-ledig: In de april editie van de ROMEkrant zou een stukje over Verenging Waardeiland verschijnen naar aanleiding van een interview met Voorzitter Paul Willems. Daarnaast was er op de ALV van Vereniging Waardeiland van 7 maart j.l.. gevraagd of de ROMEkrant ook voor Waardeilanders beschikbaar kon worden gesteld. Een mooie reden om bij wijze van proef de kant onder alle Waardeilanders te verspreiden en in de krant ook om een reactie daarop te vragen. In de ROMEkrant stond een oproep aan alle Waardeilanders om aan te geven of er belangstelling was de RomeKrant vaker te ontvangen en of men daarbij zou willen helpen.Lees meer
 • Reanimatiecursus

  21 juni
  Op de zomeravondborrel van 17 juni 2017 kwam het reanimeren in diverse gesprekken naar voren. Uit de gesprekken bleek, dat meerdere mensen geïnteresseerd zijn in het volgen van een reanimatiecursus. Samen met een andere reanimatie instructeur van de Leidse Onderwatersport Vereniging Calypso kunnen wij jullie een dergelijke cursus aanbieden.Lees meer
 • Vereniging bedankt Geerlof Los

  21 juni
  Tijdens de Zomerborrel op zaterdag 17 juni heeft Paul Willems namens Vereniging Waardeiland Geerlof Los bedankt voor zijn toewijding en inzet bij het ontwikkelen en onderhouden van de website van de vereniging tussen 2013 en 2017. het bestuur is begin dit jaar overgestapt op een groter en complexer systeem om leden beter te kunnen faciliteren. In de traditionele toespraak van de voorzitter tijdens de Zomerborrel lichtte Paul deze keuze toe. Als u ingelogd bent, kunt u de hele toespraak hier downloaden.Lees meer
 • Nieuwe foto's van de Sloepentocht 2017

  18 juni
  Er zijn 21 nieuwe foto's van Bouke Wartna beschikbaar op de website van de Sloepentocht op zaterdag 10 juni 2017. Kijk op de website onder Vereniging Waardeiland > Foto's of klik op deze linkLees meer
 • Zomerborrel 2017

  14 juni
  Zaterdag 17 juni is de bekende Zomerborrel, georganiseerd door De Vereniging Waardeiland voor leden van de vereniging.Lees meer
 • Sloepentocht met prachtig weer groot succes!

  12 juni
  Afgelopen zaterdag 10 juni voeren 8 sloepen met thuishaven Waardeiland, uit voor een tocht over de zuid-hollandse plassen. Onder leiding van de deskundige schipper Nick Oudshoorn slingerde de stoet via De Rijn, De Does, De Zuidzijdervaart en De Stinksloot naar het Vennemeer. Daar ging de gehele vloot voor anker en werden er door de 50 koppige bemanning en spijzen en dranken genuttigd.Lees meer
 • Sloepentocht op zaterdagmiddag 10 juni

  06 juni
  De weersverwachting voor zaterdag is prima: droog, zonnig, niet teveel wind en U kunt zich nog inschrijven voor de sloepentocht; zowel als meevarende passagier of als sloepbezitter. Er is een mooie tocht uitgezet door de wat rustigere wateren in het poldergebied ten oosten van Leiden.Lees meer
 • Wachtwoord wijzigen

  11 mei
  Enkele van onze leden ontdekten een storing in het besloten gedeelte mbt het wijzigen van het (lange) gegenereerde wachtwoord naar een zelf te kiezen wachtwoord. Dit probleem is intussen opgelost! Onder het item 'Mijn profiel' staat nu een apart item 'Wachtwoord wijzigen'. Getest en accoord bevonden! Excuus voor het tijdelijke ongemak! Dank voor de melding!Lees meer
 • Activiteiten 2017

  27 april
  In de nieuwe insteek van het bestuur kunnen de leden zelf kiezen om zich als voortrekker of als medeorganisator op te geven voor een activiteit naar keuze. Het bestuur is ten allen tijde te benaderen om de uiteindelijke doorgang van een activiteit te faciliteren, maar neemt niet het voortouw in de organisatie.Lees meer