Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

ROMEkrant op het Waardeiland

Paul Willems
05 juli 2017

In april is op het Waardeiland éénmalig de krant van de wijkverenging Roomburg/Meerburg huis aan huis verspreid. De aanleiding daarvoor was twee-ledig: In de april editie van de ROMEkrant zou een stukje over Verenging Waardeiland verschijnen naar aanleiding van een interview met Voorzitter Paul Willems. Daarnaast was er op de ALV van Vereniging Waardeiland van 7 maart j.l.. gevraagd of de ROMEkrant ook voor Waardeilanders beschikbaar kon worden gesteld. Een mooie reden om bij wijze van proef de kant onder alle Waardeilanders te verspreiden en in de krant ook om een reactie daarop te vragen. In de ROMEkrant stond een oproep aan alle Waardeilanders om aan te geven of er belangstelling was de RomeKrant vaker te ontvangen en of men daarbij zou willen helpen.

Het bestuur heeft zes reacties ontvangen van mensen die de ROMEkrant structureel zouden willen ontvangen. In één geval werd ook hulp daarbij aangeboden. Dat is op dit moment helaas te weinig om de kosten en inspaningen van huis-aan-huis verspreding te rechtvaardigen. 

Wijkvereniging Roomburg/Meerburg is zeer actief en organiseert veel evenementen, onder andere in het Park Matilo. Deze evenementen zijn vaak ook toegankelijk voor mensen die niet in de wijk wonen. Ze worden aangekondigd en besproken in de ROMEkrant, maar uiteraard ook op de website: http://www.roommeerburg.nl.

Achter de link ROMEkranten digitaal zijn de kranten te downloaden. Wie belangstelling heeft voor een gedrukt exemplaar  kan terrecht bij de winkeliers aan de IJsselkade.