Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Beleidskader Spelen en Bewegen 2018 - 2022

Saskia van Hoore (Gemeente Leiden) / Paul Willems
15 juli 2017

Het College van B&W van de Gemeente Leiden heeft op 27 juni 2017 het Beleidskader Spelen en Bewegen Leiden 2018-2022 vastgesteld voor inspraak.

De inspraaktermijn is gesteld op 8 weken en loopt van 5 juli tot en met 30 augustus 2017.Na de inspraakperiode en het verwerken van de inspraakreacties wordt het definitieve beleidskader ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De stukken bij dit beleidskader zijn:

17_0323_Beleidskader_spelen_en_bewegen_(ter_inspraak).pdf

17_0323_Bijlage_1a_-_Bijeenkomst_spelen_en_bewegen_sfeerverslag_7_maart_2017.pdf

17_0323_Bijlage_1b_-_Bijeenkomst_bewegen_in_Leiden_sfeerverslag_9_maart_2017.pdf

17_0323_Bijlage_2_-_Adviesrapport_Spelen_Bewegen.pdf

17_0323_Bijlage_3_-_Illustraties_uitkomsten_speelrichtlijnen.pdf

een inspraakformulier.

Toelichting

In 1996 heeft de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan “Buiten spelen kinderspel” vastgesteld. In de afgelopen jaren hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op spelen en bewegen in Leiden: er zijn nieuwe inzichten op het gebied van spelen en bewegen, er zijn nieuwe wijken gebouwd, parken aangelegd en de bevolkingssamenstelling is veranderd. Dit geeft aanleiding tot het opstellen van een nieuw beleidskader voor spelen en bewegen.

Uitgangspunten van het nieuwe beleidskader zijn dat de openbare ruimte groen en uitdagend is ingericht en dat er activiteiten kunnen plaatsvinden. De hele openbare ruimte is potentiele speel- en beweegruimte en de inrichting ervan doen gemeenten en inwoners samen. Om voldoende speel- en beweegruimte te waarborgen voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) geeft het beleidskader richtlijnen voor de hoeveelheid speelruimte en het aantal speelplekken. Bij stedelijke ontwikkelingen wordt vervolgens rekeningen gehouden met deze richtlijnen.

Reageren

U kunt uiterlijk 30 augustus 2017 een inspraakreactie indienen.

We stellen het op prijs als u gebruik maakt van het bijgevoegde formulier omdat het voor ons zo makkelijker is om alle reacties te verwerken.

Richt uw inspraakreactie aan Burgemeester en wethouders van Leiden, t.a.v. Saskia van Hoore, Team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling (Cluster PMO).

Dit kan per e-mail aan: S.van.Hoore@leiden.nl, onder vermelding van ‘inspraakreactie ’ Het bestuur van Vereniging Waardeiland ontvcangt graag een kopie (bestuur@waardeiland.nl) zodat we in contact met de Gemeente Leiden op de hoogte zijn.