Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Het sociaal wijkteam

Wim Bunnik
21 februari 2018

Tijdens de Eilandsoos op 15 februari hielden 2 medewerkers van het Sociaal Wijkteam een presentatie over hun werk.

Inwoners met vragen of problemen waar zij alleen of met mensen uit hun directe omgeving niet uitkomen kunnen zich wenden tot het Sociaal Wijkteam. Het kan bijvoorbeeld zijn dat U ziek bent en niet zelf boodschappen kunt doen. Of dat U begeleiding nodig hebt om uw leven op orde te brengen of te houden. Misschien hebt u moeite met het doen van de dagelijkse dingen als huishouden, lopen, trappenlopen of fietsen. Of u bent mantelzorger en wordt de zorg u erg zwaar. Misschien bent u eenzaam of hebt u problemen in uw relatie. Voor allerlei vragen op het gebied van zorg en welzijn kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam. In alle districten van Leiden is er sedert 2015 een Sociaal Wijkteam. Het Waardeiland is onderdeel het District Roodenburg en valt dus onder dit wijkteam.

Het Sociaal Wijkteam probeert met u praktische oplossingen te bereiken. Iedereen is anders en de ene situatie is de andere niet. De medewerkers van het wijkteam gaan met u in gesprek. Zij luisteren en samen met u zoeken ze naar een antwoord. Daarbij is ook de vraag aan de orde wat u zelf of met behulp van bekenden kunt doen. Vaak willen mensen in de omgeving graag een handje helpen. Is dat niet genoeg dan kunnen vrijwilligers of organisaties in de wijk misschien helpen. Als blijkt dat dat u voor een langere periode (intensieve) ondersteuning nodig heeft, kan het wijkteam in overleg met u hulpmiddelen regelen of passende professionele zorg inschakelen. Het kan dan gaan om aanpassingen aan de woning, vervoersvoorzieningen, een scootmobiel, huishoudelijke hulp, financiën, zorg en gezondheid, dagbesteding, beschermd wonen, ondersteuning van mantelzorgers, ondersteuning op het gebied van welzijn en nog veel meer.

Het werk van het Sociaal Wijkteam is gratis. Voor voorzieningen als woningaanpassing, traplift, begeleiding, huishoudelijke hulp, e.d. kan door de gemeente een eigen bijdrage worden gevraagd. De hoogte daarvan is dikwijls afhankelijk van het inkomen.

Het Sociaal Wijkteam bestaat uit professionals met ervaring in het maatschappelijk werk, ouderenwerk en welzijnswerk. Ook is er een wijkverpleegkundige lid van het wijkteam en zijn er korte lijnen naar de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Op deze wijze kunt u met al uw vragen over zorg en welzijn bij het Sociaal wijkteam terecht.

Het Sociaal Wijkteam is gevestigd in het pand Roodenburgerstraat 1a, 2e etage

Telefoon 14071, Leiden, keuze 2 of 071-5164905.

In het kantoor van het Sociaal Wijkteam kunt u ook terecht voor het inloopspreekuur op ma, di, wo van 9- 11 uur en do van 13-15 uur.