Stichting Groenonderhoud Waardeiland

Bij de ontwikkeling van het Waardeiland hebben de toenmalige Amerikaanse architecten Fisher & Friedman, de landschapsarchitect Guzzardo ingehuurd om voor, wat nu beschouwd wordt als het ‘oude’ gedeelte, een parkachtige opzet van de “landscaping” te zorgen. Dit resulteerde in een mooi wooneiland met aan de voorkant van de huizen groene grasvelden die voor een prachtige uniforme uitstraling zorgden. Om deze uniforme uitstraling voor de komende jaren te behouden werd besloten het onderhoud hiervan te coördineren. De oorspronkelijke ontwikkelaar van het Waardeiland, Nieman Holding B.V.,  heeft daarom direct vanaf het begin van de ontwikkeling van de eerste huizen op het zgn. ‘oude’ gedeelte ervoor gezorgd dat het Groenonderhoud in goede handen kwam en ook voor de toekomst gewaarborgd was.
In de verkoopvoorwaarden van de huizen aan de Oxfordlaan, Krefeldlaan, Sam van Houtenplein en Oudplein (die iedere koper van een woning heeft of zou hebben moeten ontvangen) werd de verplichting vastgelegd dat er een jaarlijkse bijdrage door de eigenaar van de woning moest worden gedaan aan de uitvoerder van het Groenonderhoud. Op deze manier werd het onderhoud en ook de financiering daarvan geregeld. Voor alle huizen aan eerder genoemde lanen en pleinen gelden deze  “Algemene Verkoopvoorwaarden Waardeiland”, waarin het e.e.a. in detail is vastgelegd. Bovendien kunt u in deze verkoopvoorwaarden terugvinden wat u wel en niet met deze grasvelden aan de voorkant van uw huis kunt/mag doen.


Na de nodige omzwervingen (zie voor een detailbeschrijving de site van de Vereniging Waardeiland onder Plan Ontwikkeling - De geschiedenis van het Waardeiland - Aflevering 5.) is door de Vereniging Waardeiland het onderhoud van de grasvelden en ook de inning van de jaarlijkse bijdrage neergelegd bij de Stichting Groenonderhoud Waardeiland.
De Stichting int de jaarlijkse bijdragen van €65,-  (bedrag van 2022) en zorgt dat het onderhoud aan de Oxfordlaan, Krefeldlaan, Sam van Houtenplein en Oudplein tot in de puntjes verzorgd wordt. Omdat de huidige kaspositie daar ruimte voor laat zorgt de Stichting ervoor dat er nu de “Hanging Baskets” geplaatst worden en van de nodige beplanting en bewatering voorzien worden. Natuurlijk zorgt de Stichting Groenonderhoud ook voor de plaatsing en de verlichting van de Kerstboom die in december elk jaar ter hoogte van  het Oudplein en de vijver wordt geplaatst.
Tenslotte publiceert de stichting jaarlijks een overzicht van de financiën en de activiteiten.

Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de Stichting,  mail dan naar het secretariaat op SGW@waardeiland.nl

Met vriendelijke groet,

Jos Arts, Voorzitter.

Marti Schilder, Secretariaat.

Ton Crépin, Penningmeester