Home

 • Welkom op de vernieuwde website van het Waardeiland

Nieuws

 • Nieuw bestuur treedt aan

  08 maart
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 heeft het bestuur onder leiding van Paul Willems verslag gedaan over alle zaken die betrekking hadden op 2017. Het was al eerder bekend dat 5 bestuursleden zouden aftreden en dat 5 kandidaten zich voor een bestuursfunctie hadden gemeld. Tijdens de ALV werd unaniem ingestemd met de benoeming van de 5 kandidaten tot nieuw bestuurslid en werd decharge verleend aan de 5 aftredende bestuursleden. Wilt u meer weten over het nieuwe bestuur dat bestaat uit Roy Soeters, Steven Blok, Geert Slegtenhorst, Edwin Mullie, Mechteld van Veen-Oudenaarden en Annemiek Visser-Verbaan en hun visie en plannen voor 2018? Dan kunt u de presentatie hier downloaden als PDF. Om dit bestand te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn op de website.Lees meer
 • Jaaroverzicht 2017

  08 maart
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 heeft het bstuur, zoals gebruikelijk, weer verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen in de relatis met de Gemeente Leiden, politie en aangrenzende wijkverengingen. Daarnaast heeft het bestuur een voorstel voor een bestemming van het vernogen van de vereniging en de jaarcijfers gepresenteerd. Beiden zijn goedgekeurd. Het jaaroverzicht kan je hier downloaden als PDF. Om dit bestand te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn op de website.Lees meer
 • Waardeiland positief in de krant

  08 maart
  Op de dag van de Algemene Leden Vergadering, 7 maart 2018, verscheen er in het Leidsch Dagblad een twee pagina's tellende artikel over het Waardeiland. Het artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen die Vereniging Waardeiland in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarnaast bevat het artikel een beschrijving van de ontwikkelingen van de woonwijk sinds haar ontstaan. Het artikel is hier te downloaden.Lees meer
 • Waardeiland één van de veiligste wijken van Leiden

  28 februari
  Ieder jaar vraagt het bestuur aan wijkagent Ruud Gijbels om een overzicht van meldingen op en over het Waardeiland. Deze meldingen kunnen bestaan uit officiele aangiftes, telefoontjes naar het alarmnummer, maar oom uit tweets of andere berichtgeving die door de politie wordt opgenomen. Door deze meldingen jaar op jaar met elkaar te vergelijken krijgen we een overzicht van de veiligheid in onze wijk.Lees meer