Bestuur

Het op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangewezen bestuur van de vereniging ligt momenteel bij de volgende bewoners:

 

Jos Arts - Voorzitter  (voorzitter@waardeiland.nl)

Truus Kruyt - Secretaris (secretaris@waardeiland.nl)

Geert Slegtenhorst - Penningmeester (penningmeester@waardeiland.nl)

Floor Berkhout - Lid algemeen (lid-bestuur@waardeiland.nl)

Vacature - Bestuurslid Activiteiten (activiteiten@waardeiland.nl)

Vacature - Bestuurslid ICT (ict@waardeiland.nl)