Disclaimer

De website www.waardeiland.nl is een website van de vereniging Waardeiland. De informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.waardeiland.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging Waardeiland is nadrukkelijk verboden.

Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan de vereniging Waardeiland voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen of anderszins te kopieren en/of te publiceren zonder toestemming van de Vereniging Waardeiland.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, bestaat de kans dat sommige informatie incorrect en/of verouderd is. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De Vereniging Waardeiland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of door onvolledigheid van de informatie aangeboden door www.waardeiland.nl op welke manier dan ook.

De vereniging Waardeiland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens op deze website. De vereniging Waardeiland wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af.

Ieder aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van deze site, wordt door de vereniging Waardeiland nadrukkelijk afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de vereniging Waardeiland zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van de site. De vereniging Waardeiland is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen. De vereniging Waardeiland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. De vereniging Waardeiland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

De door Vereniging Waardeiland verzamelde persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. Zie ook ons privacybeleid.