Kalender

 • Waardeiland BBQ

  Vergeet niet u bijtijds aan te melden voor dit jaarlijkse mega event!!!

 • Inloopavond oeververvanging Rijn-Schiekanaal

  De provincie vindt het belangrijk u te laten zien hoe de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid eruit zien. U bent daarom op dinsdag 29 augustus van harte welkom op de inloopavond van 19.00 tot 20.30 uur. Medewerkers van de provincie en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De inloopavond vindt plaats bij de Jachthaven Waardeiland, Oxfordlaan 25b in Leiden.
  Download hier de bewonersbrief.

 • Waardeiland Wijkschouw

  Samen met de gemeente kijken wat er infrastructureel anders en of beter moet op ons eiland.
  De rondgang heeft een zakelijk karakter en kent een beperking op het aantal deelnemers.
  Het maximum aantal schouwers is beperkt tot 8 personen.
  Gaarne vernemen we uw 'aandachtsgebied' dwz. concrete input omtrent wat het schouwen waard is.
  Dit zal onze route (mede) bepalen.

 • Nationale burendag

  Het is weer burendag! Gezellig met elkaar onze woonomgeving de showroom shine geven onder het genot van versnaperingen en een bijpraat met buurvrouw of buurman. Kom erbij, we zoeken nog een trekker, maar hulp bij de organisatie is er al door Angelique Glansdorp en Wim Bunnik

 • Waardeiland Halloween

  Als de dagen korter en de nachten langer worden, er vreemde geluiden te horen zijn en de wind de bomen kaal maakt, dan is het tijd om de pompoenen hun afschrikkende werk te laten doen.
  Maak zelf de allergriezelligste!

 • Waardeiland ontsteken lichtjes

  De dagen voor kerst zijn aangebroken! Kaarslicht, samen zijn en gezelligheid! Graag nodigen we u uit om op 9 december van 18:30 tot 19:30 bij het Anker de kerstboomverlichting te ontsteken op ons eiland!

 • Nieuwjaarsborrel (alleen op uitnodiging)

  Het bestuur organiseert op 12 januari 2018 een Nieuwjaarsborrel voor alle leden van Vereniging Waardeiland die zich gedurende het afgelopen jaar actief hebben ingezet tijdens evenementen of voor algemene zaken. De Nieuwjaarsborrel begint om 20:00 uur en wordt gehouden bij Jachthaven de Punt. 

 • Algemene Ledenvergadering

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats in maart. Tijdens de ALV doet het bestuur verslag van de activiteiten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft ondernomen en legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid. Tevens presenteert het bestuur de activiteiten agenda voor het lopende verengingsjaar en brengt het bestuur de begroting ter stemming.

 • Zomerborrel

  De jaarlijkse zomerborrel komt er aan!

  En snel al, op vrijdag 8 juni van 18.30-20.30 uur in Café de Punt in de haven van het Waardeiland. Gauw aanmelden dus!

 • Sloepentocht

  Ook dit jaar wordt er weer een sloepentocht georganiseerd, de trekkers voor dit jaar zijn Dé Steures (desteures@hotmail.com) en Paul Willems (paul@willemsworks.nl). De kosten voor de sloepentocht zijn 5 euro per persoon, hiervoor wordt door de organisatie een hapje en een drankje verzocht voor op de boot. 

 • Zomer BBQ

 • Nationale Burendag

 • Wijkschouw

 • Halloween

 • Kerstlichtjes ontsteken

 • Kerstmarkt