Kalender

 • Waardeiland ontsteken lichtjes

  De dagen voor kerst zijn aangebroken! Kaarslicht, samen zijn en gezelligheid! Graag nodigen we u uit om op 9 december van 18:30 tot 19:30 bij het Anker de kerstboomverlichting te ontsteken op ons eiland!

 • Nieuwjaarsborrel (alleen op uitnodiging)

  Het bestuur organiseert op 12 januari 2018 een Nieuwjaarsborrel voor alle leden van Vereniging Waardeiland die zich gedurende het afgelopen jaar actief hebben ingezet tijdens evenementen of voor algemene zaken. De Nieuwjaarsborrel begint om 20:00 uur en wordt gehouden bij Jachthaven de Punt. 

 • Algemene Ledenvergadering

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats in maart. Tijdens de ALV doet het bestuur verslag van de activiteiten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft ondernomen en legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid. Tevens presenteert het bestuur de activiteiten agenda voor het lopende verengingsjaar en brengt het bestuur de begroting ter stemming.

 • Zomerborrel

  De jaarlijkse zomerborrel komt er aan!

  En snel al, op vrijdag 8 juni van 18.30-20.30 uur in Café de Punt in de haven van het Waardeiland. Gauw aanmelden dus!

 • Sloepentocht

  Ook dit jaar wordt er weer een sloepentocht georganiseerd, de trekkers voor dit jaar zijn Dé Steures (desteures@hotmail.com) en Paul Willems (paul@willemsworks.nl). De kosten voor de sloepentocht zijn 5 euro per persoon, hiervoor wordt door de organisatie een hapje en een drankje verzocht voor op de boot. 

 • Zomer BBQ

  De Vereniging Waardeiland nodigt u graag uit voor de Jaarlijkse Zomer BBQ op zaterdag 1 september 2018, vanaf 17:00 uur ‘ rond de vijver bij de Oxfordlaan’.

 • Nationale Burendag

  Burendag is een jaarlijks terugkerend landelijk feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september.

 • Wijkschouw 2018

  Op zaterdag 13 oktober organiseert de gemeente Leiden in samenwerking met de Vereniging Waardeiland weer een Wijkschouw op ons eiland. Een Wijkschouw wordt in alle wijken van Leiden gehouden en de laatste op het Waardeiland was in de herfst van 2016.

 • Halloween

  Trick- or- Treat

 • Kerstlichtjes ontsteken

 • Kerstmarkt

 • Nieuwjaarsborrel bij jachthaven de Punt

 • Algemene Ledenvergadering VWE