Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

 • Warmtescan

  19 december
  Het seizoen is aangebroken om jouw huis te scannen met een warmtebeeldcamera. Buiten is het knap koud en binnen is het lekker warm. Er is dus een groot temperatuurverschil.Lees meer
 • Voedselbank

  19 december
  Begin december hebben Onno en Elizabeth van der Wind zich ingezet voor inzameling voor de Voedselbank. Dank zij uw gulle donaties zijn maar liefst 30 kratten gevuld en aan de Voedselbank geleverd. Dank voor uw bijdragen!Lees meer
 • Status herinrichting Hoge Rijndijk

  18 december
  De besluitvorming 'toekomstige herinrichting Hoge Rijndijk' heeft bij de gemeente enige vertraging opgelopen. Wanneer meer bekend is, zullen we verder informeren.Lees meer
 • Verslag online sessie Hoge Rijndijk

  07 augustus
  Op 14 juli heeft een on-line sessie met vertegenwoordigers van de Gemeente Leiden over de toekomstige herinrichting Hoge Rijndijk voor Waardeilanders plaatsgehad. Zie hier voor de daar gebruikte presentatie en het verslagLees meer
 • Worden deze berichten gelezen?

  07 augustus
  Om het nut van het plaatsen van Nieuwsberichten te bepalen, graag uw reactie wanneer u dat inderdaad op prijs stelt, via een mail aan de redactie.Lees meer
 • Presentatie Jubileumboek Waardeiland 100 Jaar en derde ophaalmoment

  19 oktober
  Met op de achterwand de vlag 100 jaar Waardeiland hebben tijdens een sfeervolle en geanimeerde avond op donderdag 24 september zo’n 110 personen de presentatie van het boek 100 jaar Waardeiland bijgewoond en bij die gelegenheid een exemplaar in ontvangst genomen. Het bestuur ziet terug op een geslaagde avond in De Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk. Lees meer
 • ALV Inschrijving

  19 juni
  Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Waardeiland je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Waardeiland.Lees meer
 • Een nieuw “baken” op het Waardeiland

  27 mei
  Zoals je inmiddels wel zult weten, is de Nieuwe Vaart, oostelijk om Leiden (tegenwoordig Rijn-Schiekanaal genoemd), op 15 mei 1919 feestelijk geopend. Ten gevolge van het graven van dit kanaal is het huidige Waardeiland een echt eiland geworden, gescheiden van het deel dat we nu (industrie-eiland) De Waard noemen.Lees meer
 • Verplaatsen wijkcontainers voorlopig uitgesteld

  25 mei
  Rond 12 maart jl. werd een select groepje bewoners via een HAH-leaflet, gedateerd 10 maart, geïnformeerd over de verplaatsing op 14 maart van de wijkcontainers die nu op de Hoge Rijndijk ter hoogte van huisnummer 194 staan naar de Laan der Verenigde Naties, hoek Abraham Kuyperplein ter hoogte van huisnummer 14.Lees meer
 • Verplaatsen wijkcontainers

  16 maart
   Via een bewoner van Rijn-Staete werd het bestuur van de VWE op 12 maart geïnformeerd over het verplaatsen van 2 wijkcontainers op de Hoge Rijndijk naar een tijdelijke locatie op het Waardeiland en dat deze vanaf zaterdag 14 maart daar te gebruiken zijn.Lees meer
 • Aletta Jacobs, een rebelse dame

  01 maart
  Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts in Nederland en een groot voorvechtster voor de rechten van de vrouw, past in het rijtje van de vrouwelijke rebellen en dwarsliggers die de 20e eeuw heeft voortgebracht.Lees meer
 • Parkeren op het Waardeiland

  02 februari
  Op 30 januari ontving het bestuur een e-mail van de gemeente over het concept Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 en het concept Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020.Lees meer
 • Aletta Jacobs

  06 december
  Er is een interessante tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht, waarbij Aletta Jacobs een prominente plaats inneemt.Lees meer
 • De Kerstboom

  26 november
  Al vele jaren laat de Vereniging een aantal Kerstbomen plaatsen op het eiland. Zo ook dit jaar. Helpt u mee er een feestelijk tintje aan te geven?Lees meer
 • Halloween 2019

  12 oktober
  Dit jaar wordt Hallowe’en 2019 op het Waardeiland op zaterdag 26 oktober gevierd.Lees meer
 • GEEN garage sale op 28 september

  24 september
  Helaas gaat de Garage sale niet door. De weersvooruitzichten zijn slecht en er is weinig animo. De voor zaterdag 28 september geplande garage sale gaat dus niet door.Lees meer
 • BURENDAG 28 september

  24 september
  Als u wilt weten welke wijkjes aan de Burendag meedoen, dan weet Steven Blok, secretaris van de Vereniging Waardeiland via secretaris@waardeiland.nl daarover het meeste. U kunt zich ook nog bij hem opgeven voor uw wijkje. Laat ons allen een mooie Burendag vieren.Lees meer
 • DONATIES 100 JAAR WAARDEILAND LOOPT NAAR WENS

  24 september
  U weet inmiddels dat het Waardeiland dit jaar precies 100 jaar bestaat en dat het bestuur van de Vereniging Waardeiland het idee heeft opgevat om u een blijvende herinnering te geven voor dit heugelijke feit.Lees meer
 • AED Paraat

  24 september
  Op zaterdag 21 augustus is de AED onthuld en voor alle Waardeilanders paraat. Alle leden krijgen binnekort via hun e-mail adres alle relevante informatie  en een gebruiksaanwijzing. Open daarom uw berichten van de Vereniging Waardeiland om deze informatie niet te missen.Lees meer
 • Nieuwsbrief September

  05 september
  De Nieuwsbrief van september is verstuurd. Kijk in spam-box, wanneer u wel geabonneerd bent, maar geen Nieuwsbrief ontvangt. Lees meer
 • Nieuwe berichten

  09 augustus
  Er zijn nieuwe berichten over de AED, de BBQ en de Garage Sale. Log in voor meer informatie.Lees meer
 • Zomerborrel 19 juli

  07 juli
  De zomerborrel staat gepland voor vrijdag 19 juli. U kunt zich inschrijven via deze link. Dan zullen we weer van 18.30-20.30 uur onder het genot van een drankje bijpraten, kennismaken met nieuwe leden en buurttips en vakantieplannen delen.  De kosten bedragen EUR 5,00 per volwassene. Hiervoor krijgt u uiteraard wel 2 drankbonnen. Extra drankbonnen zijn uiteraard verkrijgbaar, voor EUR 2,50 per stuk. Kinderen zijn kosteloos en krijgen limonade of een pakje drinken (geen drankje aan de bar). Wel graag even aanmelden in verband met de boodschappen. Tijdens de borrel zullen er broodjes kroket worden verkocht.Lees meer
 • Wijktafel energietransitie

  07 juli
  Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal bewoners van het eiland het initiatief genomen een wijktafel energietransitie op te richten. Een van de belangrijke onderdelen van de energietransitie is het duurzaam maken van de woningen, zodat ze zo weinig mogelijk energie gebruiken. Goede isolatie van de woningen is daarom belangrijk. De woningen op ons eiland zijn in verschillende jaren gerealiseerd in een aantal overzichtelijke bouwstromen. Voor die bouwstromen golden toen verschillende isolatienormen.Lees meer
 • Hoorzitting Schiphol

  22 april
  Zoals eerder al bericht, was de Vereniging in het verleden betrokken in het Kaagbaancluster. Vanuit dit clusetr onderstaand bericht ter informatie:Lees meer
 • Schiphol

  13 april
  In het verleden is vanuit de Vereniging Waardeiland enige betrokkenheid geweest in het 'Kaagbaancluster'. De laatste tijd echter niet meer. Hiervoor zoeken we een ambassadeur, om mee te praten in dit cluster.Lees meer
 • Impressie Algemene Leden Vergadering 14 maart 2019

  21 maart
  Op donderdag 14 maart vond in Huize Roomburgh de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Naast het bestuur waren er ongeveer 35 leden aanwezig. Een impressie van de ALV, de dia's van de presentatie en het gesproken woord bij de presentatie zijn via onderstaande links:Lees meer
 • Wijkschouw

  13 februari
  Op 13 oktober heeft de wijkschouw plaatsgevonden onder leiding van Mieneke en Wim zijn de heren van de gemeente rondgeleid over het eiland en zijn vele aandachtspunten doorgenomen. Deze zijn allemaal verwerkt in een rapport dat hier te vinden is.Lees meer
 • De beste wensen voor 2019

  03 januari
  Het bestuur van de Vereniging Waardeiland wenst alle leden van de Vereniging Waardeiland en alle bewoners op het Waardeiland een heel fijn, voorspoedig, gezellig maar vooral zeer gezond 2019. En wij hopen u natuurlijk in 2019 weer te treffen op één van onze gezellige events.Lees meer
 • Leiden 2040 Week van het Stadsgesprek

  21 november
  Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente Leiden is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk, praat en schets ook mee hoe Leiden er straks uitziet. Volgende week vindt de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040 (24 tot en met 30 november) plaats en gaan Leidenaren met elkaar in gesprek en maken ze keuzes over verschillende onderwerpen. Het wordt een week met een interactief en afwisselend programma. Iedereen is van harte welkom.Lees meer
 • Uw stem kan levens redden!

  11 november
  Bent u klant of lid bij de Rabobank. Stem dan alstublieft via website www.dichterbijleidenkatwijk.nl  op onze wens nummer 30 in Leiden van Vereniging Waardeiland. Zoals eerder vermeld: wij willen 3 AED’s aanschaffen omdat een AED het verschil kan maken tussen leven en dood. Iedere stem is 15 euro waard dus gun alle bewoners een grotere overlevingskans bij een hartstilstand. Geen lid of klant? Deel dan dit bericht met familie, vrienden en kennissen.Lees meer