Machtigingsformulier

Gezien het geringe bedrag van de contributie geeft de vereniging de voorkeur aan het automatisch incasseren hiervan.
Download hier een machtigingsformulier voor automatische incasso van uw jaarlijkse contributie, druk dit af en vul het in.
Gaarne vervolgens het ingevulde en getekende formulier in de bus op onderstaand adres t.a.v. de penningmeester.
Hartelijk dank hiervoor!
Wellicht ten overvloede: De penningmeester kondigt jaarlijks 2 weken tevoren de incasso per mail of brief bij u aan.