Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Informatieavond Afvalbeleid

Paul Willems
11 november 2017

De gemeente Leiden heeft een nieuwe nota afvalbeleid geschrevenen daar de wijkverenigingen over geinformeerd middels een brief. Voor de volledige nota verwijst de gemeente naar haar website www.leiden.nl/afval.

De belangrijkste aanpassing van het beleid betreft de extra mini-container voor papier en karton die op voor bewoners van laagbouw wordt aangeboden. Tot 30 november kan op de nota gereageerd worden.

Op 21 november organiseert de gemeente een informatieavond 20:00 - 21:00 op het Stadhuis over het nieuwe afvalbeleid.