Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Vernieuwing Bestemmingplan Oost

Eric van de Craats
11 november 2017

Naar aanleiding van het huis aan huisbericht van de Gemeente Leiden inzake het komend bestemmingsplan heb ik het gedeelte dat het Waardeiland betreft doorgenomen.

In vervolg op het vorige bestemmingsplan, dat ik met makelaar Coen Fick destijds heb becommentarieerd staan er in de dit ontwerpbestemmingsplan voor het Waardeiland geen belangrijke afwijkingen.

Belangrijk is dat nu de bestaande goothoogte vastgelegd wordt. Hiermee wordt voorkomen dat er op de huidige bebouwing opbouwen gerealisserd kunnen worden die gaan afwijken van de bestaande bebouwing.

Ook wordt voorkomen dat bij eventuele afbraak van bestaande panden deze vervangen gaan worden door hoogbouw.

Verder heb ik in het concept geen schokkende zaken, die om een reactie vragen, kunnen ontdekken.

Er wordt voor belangstellenden een informatieavond gehouden op donderdag 16 november van 18:30 - 20:30 in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1, Leiden). U hoeft zich daar niet voor aan te melden.