Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Overleden

ROW
23 januari 2018

Tot groot verdriet van velen is op 17 januari jongstleden een van onze medebewoners, mr Robert Pierre Jarig Jean Corbeau, thuis in de Oxfordlaan 43 overleden. Geboren op 11 november 1931 in Bandung, Indonesië, behoorde Corbeau tot de eersten zo niet de eerste bewoner van het Waardeiland.
Geëerd met een aubade tijdens ons 40-jarig lustrum in 2016 was Corbeau zowel fysiek als psychisch tot in zijn laatste dagen bij de tijd. Wij wensen de familie Corbeau heel veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur Waardeiland