Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Artikel Leids Dagblad over tweede ontsluiting Waardeiland

Paul Willems
23 februari 2018

Naar aanleidiing van een brief van het Bewonerscomité Laan der Verenigde Naties aan de gemeenteraad verscheen er vandaag een stuk in het Leids Dagblad met de titel: ’Eiland’ verdeeld over tweede brug. Het comité doet een voorstel voor de opening van de Domela Nieuwenhuisbrug voor autoverkeer. Deze plannen zijn niet nieuw. Zij keren met een zekere regelmaat terug.

Twee jaar geleden is er door de Gemeente Leiden een voorstel gedaan voor herinrichting van de Kettingstraat ter verbetering van de voetgangertoegankelijkheid én de ontsluiting van het Waardeiland. 15 maart 2016 heeft de Gemeente Leiden daarover een inspraakavond georganiseerd waar men tevens schriftelijk kon reageren op de plannen. In het totaal zijn er toen 274 reacties ontvangen. Daarvan waren er 255 tegen de plannen. 20 reacties waren vóór herinrichting óf voor een ander plan. Op grond daarvan concludeerde Vereniging Waardeiland dat meer dan 90% van de bewoners van het Waardeiland de situatie wil houden zoals die is.

Vereniging Waardeiland heeft regelmatig contact met de wijkregisseur van de Gemeente Leiden over de plannen rondom de herinrichting van de Hoge Rijndijk en de ontsluiting van het Waardeiland. Ontwikkelingen daarin worden vermeld op de wesbite en tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren het sentiment rondom de ontsluiting van het Waardeiland én de in het artikel genoemde parkeerproblematiek nauwlettend in het oog gehouden via bewonersgesprekken, reacties op de website van de vereniging en discussies op Facebook en Nextdoor. Daarin heeft het bestuur geen signalen ontvangen die erom vragen het standpunt te herzien, ook niet van het bewonerscomité Laan der Verenigde Naties. 

Het bewonerscomite Laan der Verenigde Naties heeft zich éénmaal bij het bestuur van Vereniging Waardeiland kenbaar gemaakt, via een kopie van een brief aan de wijkregisseur van de Gemeente Leiden in september 2016. Het comité vertegenwoordigde toen vier huishoudens (Laan der Verenigde Naties 94 t/m 100).

Vereniging Waardeiland is deze week door het Leids Dagblad op de hoogte gebracht van de brief van het Bewonerscomité aan de gemeenteraad en om een reactie gevraagd. Vereniging Waardeiland heeft bij monde van de voorzitter bovenstaand standpunt in kenbaar gemaakt.

Het artikel kunt u bekijken op de site van het Leids Dagblad: of hier downloaden als PDF