Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Aankondiging Wijkschouw 2018

redactie@waardeiland.nl
01 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober organiseert de gemeente Leiden in samenwerking met de Vereniging Waardeiland weer een Wijkschouw op ons eiland. Een Wijkschouw wordt in alle wijken van Leiden gehouden en de laatste op het Waardeiland was in de herfst van 2016.

De Wijkschouw houdt in dat belangstellende bewoners van de wijk samen met de wijkbeheerder van de gemeente, Ewout Nieuwenhuijs, een rondgang maken over het eiland met het doel te inventariseren waar verbeteringen in onze wijk nodig zijn. Ook bewoners die geen lid zijn van de Vereniging Waardeiland zijn uitgenodigd een bijdrage aan de Wijkschouw te leveren.

Aan de rondgang wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de gemeente, leden van het bestuur van de Vereniging Waardeiland en bewoners van de verschillende delen van het eiland. Wij zoeken nog een geïnteresseerde inwoner van de Gerbrandylaan, Aletta Jacobslaan, Domela Nieuwenhuislaan en de Calslaan. U kunt zich hiervoor vóór 10 oktober opgeven bij onderstaande personen.

Loopt u niet mee maar heeft u wel belangrijke opmerkingen of aandachtspunten, stuur deze dan ook vóór 10 oktober naar de trekkers van deze Wijkschouw: Mieneke van Dooren, Troelstraplein 21 (dooren-plas@planet.nl of Wim Bunnik, Aletta Jacobslaan 36 (wbunnik36@gmail.com).

Wij nodigen u graag uit uw inbreng te leveren. Per slot van rekening gaat het om onze eigen wijk waar wij met z’n allen met plezier willen blijven wonen. De start van de rondgang is om 10.30 uur op de hoek van de Laan der Verenigde Naties en de Aletta Jacobslaan.

Lees verder.