Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Schiphol

13 april 2019

In het verleden is vanuit de Vereniging Waardeiland enige betrokkenheid geweest in het 'Kaagbaancluster'. De laatste tijd echter niet meer. Hiervoor zoeken we een ambassadeur, om mee te praten in dit cluster.

Binnenkort staat Schiphol op de agenda in de Tweede Kamer, vanuit het Kaagbaancluster kregen we onderstaand bericht:

Op 24 April van 12.00-14.00 in de Troelstra zaal heeft de Kamer commissie Luchtvaart een gesprek met Hans Alders https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details
Op 25 April van 10.00-14.00 in de Thorbecke zaal is er een Algemeen Overleg Luchtvaart https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00101

Veel belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de omwonenden komen aan de orde; zoals Luchtvaartnota, Selectiviteits beleid, MER Schiphol.

In de publiciteit "oorlog", met het oogmerk groei, groei, die momenteel gaande is mobiliseren Schiphol en KLM  diverse sectoren als Vrachtlobby, Reisorganisaties etc om ook een groei duit in het zakje te doen ook spelen zij in op diverse emo issues als b.v. het ongeloofwaardige CO2 reductie plan waarbij uiteraard de CO2 toename zal worden afkocht middels het Emissie handels systeem en er gegroeid kan worden ten kosten van gezondheid en leefomgeving omwonenden.

Als bewoners staan we wat dat betreft alleen en zijn we van onszelf afhankelijk om ons te profileren.

 

Het speelveld is veranderd de Tweede Kamer beslist nu !!!!!

 

Vandaar een dringende oproep om op 24 en of 25 April met velen in de Tweede Kamer ons gezicht te laten zien om te voorkomen dat de bewoners bij de verdere discussies en besluitvorming door de politiek slechts gezien wordt als een "papieren" anonieme groepering.

Heeft u interesse om hiervoor ambassadeur te zijn vanuit het Waardeiland, dan wel eenmalig hierin te participeter?

Stuur een mail naar Geert Slegtenhorst, penningmeester@waardeiland.nl