Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Hoorzitting Schiphol

Geert Slegtenhorst, penningmeester VWE
22 april 2019

Zoals eerder al bericht, was de Vereniging in het verleden betrokken in het Kaagbaancluster. Vanuit dit clusetr onderstaand bericht ter informatie:

Op 18 april jl. heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies uitgebracht over een fundamenteel andere benadering voor de ontwikkeling van Schiphol. Dat is een geweldige steun in onze rug, want het geeft ons gelijk dat het niet verstandig is om akkoord te gaan met zelfs maar een kleine groei voordat Schiphol voldoet aan normale eisen die ook voor andere bedrijfstakken gelden.

De komende tijd zal de Tweede Kamer diverse luchtvaartdebatten houden en zullen er besluiten vallen over Schiphol en Lelystad. Het van groot belang dat de omwonenden van Schiphol zich daarbij laten horen of zien (zoals actie vanuit Lelystad heeft bewezen).

De eerste gelegenheid is de hoorzitting waarin ex-voorzitter Hans Alders zijn verslag toelicht aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Met dat verslag is niets mis, alleen de conclusie dat er ruimte is voor groei deugt niet.

Om de Tweede Kamer op het juiste spoor te zetten is het nodig dat we massaal aanwezig zijn op de publieke tribune. Dus kom naar op 24 april naar de Tweede Kamer. Om te laten zien dat het ons menens is moeten we ervoor zorgen dat er van iedere baan minstens 20 personen aanwezig zijn.

 

Tweede Kamer

Openbare hoorzitting Schiphol: woensdag 24 april 12.00 tot 14.00 uur

Aanmelden bij ingang Lange Poten (kom op tijd ivm veiligheidscontrole)

Voor achtergrondinformatie: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/