Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Update AED's op Waardeiland

Redactie@waardeiland.nl
13 mei 2019

Beste Waardeilandbewoners,

Hierbij een update over het project om op ons eiland AED(‘s) te kunnen plaatsen. Weet u het nog? Een AED kan een mensenleven redden bij een hartstilstand. Om een of meerdere AED’s te kunnen plaatsen (drie is optimaal, gezien de grootte van het eiland), zijn verschillende wegen bewandeld om te proberen de financiën rond te krijgen. Na vele stappen (RABO Wensenfonds, flyers, berichten op de site van Vereniging Waardeiland/Facebook/Nextdoor/e-mail/oproepen en inzamelingspogingen op bijeenkomsten op het eiland) is tot nu 2.115 euro opgehaald. Dank aan de Rabo, onze eilandbewoners (36 leden en 2 niet leden) die hebben gedoneerd en een speciale dank voor de gulle gift van 250 euro die we ook hebben ontvangen.

Dit bedrag is nog net niet genoeg voor de aanschaf van 1 AED (plus het onderhoud en een training voor gebruik). U kunt uw bijdrage nog steeds storten op bankrekeningnummerNL68 RABO 0333 3396 22 van de Vereniging Waardeiland onder vermelding van Project AED en uw adres. Wanneer eind juni blijkt dat er nog steeds niet voldoende budget is om 1 AED te realiseren, zal het tekort worden aangevuld uit de reserve voor onvoorziene financiële verplichtingen van Vereniging Waardeiland. In de zomerperiode zal een AED worden geplaatst.

Dear Waardeiland residents,

This is an update about the journey to realise AED(‘s) on Waardeiland. Do you remember? An AED (defibrillator) is crucial to save lives at a cardiac arrest. To be able to place one or more AED’s (three is optimal, given the size of Waardeiland), different paths have been taken for the collection of enough money for the AED(‘s). Until now there is 2.115 euro collected. Many thanks to the Rabo, our Waardeiland residents (36 members and 2 non members) and a special thanks for the generous gift of 250 euro which we also have received. This amount is still not enough for 1 AED (plus maintenance and a training for use). You still can contribute! Use bankaccountnumber NL68 RABO 0333 3396 22 of Vereniging Waardeiland, citing Project AED and your address. When at the end of June there still is not enough budget, Vereniging Waardeiland will make up for the deficit (out of the reservation for unforeseen financial obligations). In the Summer of 2019 one AED will be placed on Waardeiland.