Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Wijktafel energietransitie

07 juli 2019

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal bewoners van het eiland het initiatief genomen een wijktafel energietransitie op te richten. Een van de belangrijke onderdelen van de energietransitie is het duurzaam maken van de woningen, zodat ze zo weinig mogelijk energie gebruiken. Goede isolatie van de woningen is daarom belangrijk. De woningen op ons eiland zijn in verschillende jaren gerealiseerd in een aantal overzichtelijke bouwstromen. Voor die bouwstromen golden toen verschillende isolatienormen.

De wijktafel houdt zich thans bezig met de vraag welke maatregen getroffen zouden kunnen worden om onze woningen te laten voldoen aan de normen die thans voor nieuwbouwwoningen met oog op energiebesparing gelden. De bedoeling is de komende tijd een aantal typen woningen uit de verschillende bouwfasen te laten analyseren door een onafhankelijke instantie. Voor woningen die nog zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat verkeren zal nagegaan worden welke maatregelen op het gebied van duurzaamheid getroffen kunnen worden, wat de kosten daarvan zijn en welke besparingen dat oplevert door minder energieverbruik. Deze geanalyseerde woningen gaan, geheel geanonimiseerd, gelden als referentiewoningen. Het rapport over deze woningen wordt bekend gemaakt. Dit zal vermoedelijk in het najaar gebeuren.  Bewoners van dezelfde type woning als de referentiewoning kunnen dan zelf nagaan wat ze zouden kunnen doen om hun woning duurzamer te maken. Indien gewenst en mogelijk kunnen bewoners ook gezamenlijk actie ondernemen.

Tegelijkertijd houdt de wijktafel zich de komende periode bezig met de vraag welke mogelijkheden er zijn voor warmteopwekking uit andere bronnen dan gas.