Schoon water in Rijnland - 29 november

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Schoon water in Rijnland - 29 november

24 november 2019

Bijeenkomst over schoon water (en KRW) in Rijnland, 27 november 2019

Op woensdagavond 27 november organiseert Water Natuurlijk Rijnland een informatie- en discussiebijeenkomst over het werk aan de kwaliteit van de sloten, kanalen, plassen en andere wateren in ons gebied.

 

U kunt dan alles horen over de toestand van de sloten, plassen en andere wateren in Rijnland, over de verplichtingen en de aanpak die Kaderrichtlijn Water voorschrijft, over de manier waarop het Hoogheemraadschap van Rijnland plannen voor schoon water maakt en uitvoert en over de bijdrage van de land- en tuinbouw aan de problemen én aan oplossingen.

Plaats van de bijeenkomst is Café De Keyser, Kaiserstraat 2-4  2311GR Leiden

PROGRAMMA

19.30 Inloop

20.00 Aanvang

• Waterkwaliteit en KRW – Otto Cox (lid steunfractie Water Natuurlijk en lid kernteam KRW Rijn- West

• De aanpak van Rijnland – Waldo von Faber (Heemraad bij Rijnland voor Water Natuurlijk)

• Bijdrage van de landbouw – Aad Straathof (melkveehouder en themahouder Veenweide  voor  landbouworganisatie LTO)

• Discussie

• Speeddate met de fractie van Water Natuurlijk

22.00 Afsluiting

 

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden (niet verplicht, wel gewenst). Dan is mogelijk via

Sita Dewkalie

fractievoorzitter Water Natuurlijk Rijnland

06-81348053

sita.dewkalie@vv.rijnland.net

Zie ook: https://www.waternatuurlijk.nl/rijnland/nieuws-wn