De Kerstboom

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

De Kerstboom

26 november 2019

Al vele jaren laat de Vereniging een aantal Kerstbomen plaatsen op het eiland. Zo ook dit jaar. Helpt u mee er een feestelijk tintje aan te geven?

De afgelopen jaren zijn vanuit diverse leden vragen over de kosten van de bomen gekomen. Dat heeft in de ledenvergadering van jongstleden maart geleid tot aanpassing van het beleid:

Er wordt één (grotere) boom geplaatst, bij het Anker.

Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Goed plan, dan de uitvoering. Bij onze vaste leverancier gevraagd om een boom van 8 meter (voorheen was dat 6 meter). Helaas: geen boom van 8 meter meer te krijgen. En erger nog: ook geen boom van 6 meter. Alleen een boom van 5 meter.

Beter een boom van 5 meter wel beschikbaar, dan helemaal geen boom.

Deze gaat geplaatst worden op vrijdag 6 december, waarna op zaterdag 7 december de lichtjes ontstoken worden.

 

Vorige jaren werd dit feestelijk georganiseerd. Voor dit jaar hebben we nog geen trekker daarvoor. En zoals we vaker hebben aangegeven: geen trekker - geen activiteit.

 

Vind u het jammer als er niets gedaan wordt rondom het ontsteken van de lichtjes van de Kerstboom? Laat het even weten via een mail aan Geert, via penningmeester@waardeiland.nl, om te bespreken wat u gaat organiseren. Denk daarbij aan een hapje en een drankje, muziek, kerstliedjes zingen enzovoorts.De Vereniging heeft daar enig budget voor beschikbaar.

 

 

Reacties

 • Geert Slegtenhorst
  Geert Slegtenhorst
  Beste Rosalind,

  Zoals aangegeven, is in de j.l. Algemene Ledenvergadering uitgebreid gesproken over de Kerstboom en de plaatsing daarvan.
  Gezamenlijk is besloten dit jaar één boom te plaatsen en wel bij het Anker aan het begin van het eiland. Een locatie waar een heel groot deel van de eilandbewoners geregeld langsrijdt.

  In de volgende ALV kunnen we uiteraard de ervaring van dit jaar tav de Kerstbomen bespreken, met de aanwezige leden. De uitnodiging voor de ALV volgt.

  Met vriendelijke groet

  Geert Slegtenhorst
  Penningmeester Vereniging Waardeiland
 • Rosalind Hamilton
  Rosalind Hamilton
  Al sinds een groot aantal jaren wordt door de vereniging zorg gedragen dat gedurende de Kersttijd er op verschillende plaatsen op het eiland kerstbomen geplaatst worden.

  Jammer genoeg worden deze bomen altijd op dezelfde plaats opgericht en blijft onze directe omgeving verstoken van een boom. Terwijl er toch een hele mooie plek is om zo’n boom te plaatsen. Namelijk midden op de rotonde aan het einde van de Krefeldlaan.

  Ik maak u er op attent dat in deze omgeving ook veel leden van de vereniging wonen waarvan een aantal reeds meer dan 40 jaar lid van de vereniging is. En deze leden zouden het zeer op prijs stellen dat hun directe woonomgeving gedurende de Kerstperiode ook verlevendigd wordt met een mooie kerstboom.

  Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  Rosalind Hamilton
  Krefeldlaan 11