Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Energietransitie Waardeiland

06 december 2019

De Wijktafel Energietransitie Waardeiland organiseerde op 12 november een informatieavond over de aanpak van de energietransitie op ons eiland. De avond werd gehouden in het Huis van de Buurt Matilo en werd door 90 bewoners van het Waardeiland bezocht. Daarnaast hadden zich 25 bewoners aangemeld voor (verdere) informatie bijv. omdat zij de avond niet konden bijwonen.

Tijdens de avond werden de stappen in de energietransitie uitgelegd en werden scans van onze woningen naar bouwstroom gepresenteerd. Daaraan waren gekoppeld de mogelijkheden van verduurzaming en energiebesparing van de woningen. Tenslotte werden mogelijkheden aangeven voor een eilandbrede aanpak om op termijn het gebruik van gas als bron voor energie en warmteopwekking te beëindigen.

Bent U geïnteresseerd in de energietransitie, de presentaties die tijdens de avond zijn gehouden en activiteiten van het bewonersinitiatief energietransitie Waardeiland dan kunt u zich inschrijven op https://energietransitiewaardeiland.nl

U komt dan uit bij een digitaal bulletinboard dat bedoeld is voor het delen en ophalen van informatie. Op een dergelijk board kan gemakkelijk veel informatie georganiseerd gepresenteerd worden. Bovendien is dit bulletinboard uitermate geschikt voor u om er ook informatie op te kunnen zetten of commentaar  te kunnen leveren op onderwerpen die er al op staan. Zo ontstaat er een kans om ook initiatieven die door een deel van de bewoners zouden worden uitgevoerd aan te kondigen en te kijken of er nog meer interesse is. Communicatie geschied met inachtneming van de vigerende privacyregels. Het bulletinboard wordt gesubsidieerd door de gemeente Leiden.

Het aanmaken van een account op dit bulletinboard is zeer eenvoudig en gebruikt de methode, waarbij u via uw e-mailadres een verificatie e-mail toegestuurd wordt om er zeker van te zijn dat het e-mailadres klopt met de gebruiker die zich heeft aangemeld. Als u zich aanmeldt lees dan vooral eerst de ‘Lees dit eerst’ rubriek om zo vertrouwd te raken met het gebruik van dit bulletinboard. Verwijzingen naar de handleiding zitten in de rubriek.

Daarnaast kunt u een enquête invullen om uw interesse voor onderdelen van de energietransitie kenbaar te maken. Deze enquête is te benaderen via Waardeiland Energietransitie Enquête.