Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Parkeren op het Waardeiland

02 februari 2020

Op 30 januari ontving het bestuur een e-mail van de gemeente over het concept Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 en het concept Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020.

Kort gezegd betekent dit dat de gemeente op het punt staat te besluiten om in de buitenwijken, dus ook het Waardeiland betaald parkeren in te voeren.

Het Leidsch Dagblad van 31 januari heeft hieraan een artikel gewijd en de wijkbesturen om hun mening gevraagd. Vereniging Waardeiland voorzitter Roy Soeters heeft inmiddels contact gehad met Loman Leefmans, de schrijver van het stuk. Hij heeft op persoonlijke titel aangegeven totaal verrast te zijn door de gemeente om pas 1 dag van tevoren hierover geïnformeerd te worden, in te schatten dat 98% van de bewoners met dit initiatief van de gemeente totaal niet eens zullen zijn en lelijke parkeerpalen op het Waardeiland ridicuul en esthetisch niet verantwoord te vinden.   

Inspraakavond

Vanaf vrijdag 31 januari liggen de stukken zes weken ter inzage voor inspraak. De inspraak loopt tot en met donderdag 12 maart. Tijdens deze periode mag eenieder reageren op de conceptstukken. Op maandagavond 17 februari organiseert de gemeente tussen 17:30 uur en 20:30 uur een inloopbijeenkomst over de Parkeervisie en de Beleidsregels Parkeernormen in het Stadskantoor. Tijdens deze bijeenkomst wordt geen presentatie gehouden maar kan eenieder wel vragen kwijt en desnoods een schriftelijke inspraakreactie achterlaten.

Persbericht, special Stadskrant en flyer

Informatie over parkeren is hier te vinden. Het Leidsch Dagblad artikel staat hier. Inspaak informatie is hier te vinden. Hier vind je ook een folder die in hoofdlijnen vertelt over de parkeervisie en beleidsregels parkeernormen. Ook kun je hier het participatiedocument vinden waar de resultaten van onze bijeenkomsten in worden samengevat. 

Wanneer in de omringende wijken parkeervergunningen worden ingevoerd, zal het Waardeiland daar gevolgen van merken. Nu al wordt langdurig op het eiland geparkeerd door bewoners vanuit de binnenstad.

Er komt een inspraakavond, laat je daar horen.

Ambassadeur Parkeervisie Leiden 2020-2030 gezocht

Het bestuur heeft in 2018 aangeven ambassadeurs te zoeken voor allerlei onderwerpen die de gemeente van plan is uit te voeren en die de leden van de VWE (plus overige bewoners van het Waardeiland) aangaan. Zo ook voor het onderwerp Parkeervisie in de Nieuwsbrief van oktober 2018 en mei 2019. Dat is tot nu niet gelukt. Wil je weten wat de rol is van een ambassadeur? Mocht je je willen opgeven? Neem contact op via bestuur@waardeiland.nl.