Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Inspraak avond parkeerbeleid gemeente

16 februari 2020

Inspraakavond

Vanaf vrijdag 31 januari liggen de stukken zes weken ter inzage voor inspraak. De inspraak loopt tot en met donderdag 12 maart. Tijdens deze periode mag eenieder reageren op de conceptstukken. Op maandagavond 17 februari organiseert de gemeente tussen 17:30 uur en 20:30 uur een inloopbijeenkomst over de Parkeervisie en de Beleidsregels Parkeernormen in het Stadskantoor. Tijdens deze bijeenkomst wordt geen presentatie gehouden maar kan eenieder wel vragen kwijt en desnoods een schriftelijke inspraakreactie achterlaten.

 

Vanuit de Vereniging Waardeiland is Willy Thomas bereid als ambassadeur op te treden. Neem contact op via parkeerbeleid@waardeiland.nl.