Verplaatsen wijkcontainers voorlopig uitgesteld

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Verplaatsen wijkcontainers voorlopig uitgesteld

Waardeiland
25 mei 2020

Rond 12 maart jl. werd een select groepje bewoners via een HAH-leaflet, gedateerd 10 maart, geïnformeerd over de verplaatsing op 14 maart van de wijkcontainers die nu op de Hoge Rijndijk ter hoogte van huisnummer 194 staan naar de Laan der Verenigde Naties, hoek Abraham Kuyperplein ter hoogte van huisnummer 14.

Het bestuur werd hiervan op de hoogte gesteld door de VVE Rijn-Staete en een bewoner.

Hierop hebben wij op 12 maart onmiddellijk de wijkregisseur voor het Waardeiland gebeld en onze onvrede en verwondering uitgesproken. Zij was over deze verplaatsing niet op de hoogte, heeft dit onderzocht en binnen een uur gemeld dat de verplaatsing was uitgesteld. Er zou met een groep bewoners naar een nieuwe locatie worden gekeken. Wij zouden hiervan op de hoogte worden gehouden.

Met de VVE Rijn-Staete is besproken dat zij ook zelf de druk op de ketel houden bij de gemeente. Daarnaast zijn alle leden van de Vereniging op 16 maart middels een nieuwsbericht op onze verenigingswebsite hierover geïnformeerd met de mededeling ook zelf tot actie over te gaan. Ook de doorlink van de gemeente stond hierbij aangegeven.

Op vrijdag 22 mei jl. werd de voorzitter via een bewoner op de Abraham Kuyperplein geïnformeerd dat wederom een HAH-leaflet van de gemeente was ontvangen, waarin werd gemeld dat de wijkcontainers op het Waardeiland geplaatst zouden worden op donderdag 28 mei. 

Ook is dit gemeld via de gemeente via de bewonersbrieven 

De voorzitter heeft de heer Arif Erkoca (de ondertekenaar van de HAH-leaflets) vanmorgen gesproken en aangegeven dat dit een volkomen ridicuul idee is en onacceptabel is voor alle leden van de Vereniging Waardeiland.

Ook is tegen hem gezegd dat het bestuur vandaag een e-mail zal sturen met 20 argumenten om dit te staven en foto’s van potentiele andere locaties.

Hij zal dit daarna met de Clusterbeheerder Afval bespreken en toegezegd dat wij vandaag verder door hem op de hoogte worden gehouden. 

Wij lezen op Facebook en Nextdoor allerlei berichten over deze actie van de gemeente, genuanceerd en ongenuanceerd. En zoals allen weten, reageert het bestuur niet op reacties via deze kanalen. 

Wat wel opvalt dat deze keer alle neuzen dezelfde kant op staan. Niemand wil die containers op het Waardeiland. Daar is eenieder het over eens. Ook het bestuur als bewoner van het Waardeiland. Dat is de reden dat wij over dit onderwerp nu een spoedbericht maken. 

Het bestuur overlegt met de gemeente via de formele weg.

Wij kunnen jullie echter niet tegenhouden om zelf ook bezwaar aan te tekenen. Dit kan op diverse manieren

  1. E-mail via dit contactformulier

  2. E-mail naar kcc@leiden.nl

  3. Telefoon 14071

  4. Telefoon 071-516 67 96

De voorzitter heeft inmiddels begrepen dat er een actiecomité is opgericht om deze verplaatsing tegen te gaan. Jullie zullen begrijpen dat wij als bestuur dat niet steunen maar hier alle begrip voor hebben.

Wees voorzichtig en blijf gezond.

VERS VAN DE PERS
De voorzitter is zojuist gebeld en uitgenodigd om op 3 juni over dit onderwerp te praten met de Cluster Beheerder en de wijkregisseur. Dat betekent dat de verplaatsing GEEN doorgang zal vinden op 28 mei. Het draagvlak om dit onacceptabele idee tegen te gaan, moet zo groot mogelijk zijn. Laten we daarom met z’n allen op welke manier dan ook de druk op de ketel houden. Wordt vervolgd.