Een nieuw “baken” op het Waardeiland

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Een nieuw “baken” op het Waardeiland

Redactie
27 mei 2020

Zoals je inmiddels wel zult weten, is de Nieuwe Vaart, oostelijk om Leiden (tegenwoordig Rijn-Schiekanaal genoemd), op 15 mei 1919 feestelijk geopend. Ten gevolge van het graven van dit kanaal is het huidige Waardeiland een echt eiland geworden, gescheiden van het deel dat we nu (industrie-eiland) De Waard noemen.

Ter gelegenheid hiervan is het boek Waardeiland 100 Jaar samengesteld en geschreven. Het boek met 160 pagina’s en bijzondere foto’s kan geslaagd worden genoemd.

Helaas is door alle coronaperikelen de uitreiking van het boek aan de heer Lenferink met een borrel erbij al meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is er een nieuwe datum geprikt, namelijk 24 en/of 25 september (tenzij het coronavirus onverhoopt weer parten speelt).

Bij dit feestelijke gebeuren zou ook een vlag met een speciaal ontwikkeld logo voor het 100-jarig bestaan van het Waardeiland worden gepresenteerd. En worden gehangen in een vlaggenmast die is gedoneerd (waarvoor nogmaals dank) door een zeer enthousiast (inmiddels verhuisd) lid van de Vereniging Waardeiland (Edward Bokern van B2-Cleaning).

In de tussentijd hebben we de gemeente om advies gevraagd waar de vlaggenmast zonder vergunning geplaatst mocht worden, hebben we ons voornemen om een vlaggenmast te plaatsen gedeeld met de bewoners van het hoekhuis naast het toegewezen gemeentelijke perkje, is een vlaggenmast aangeschaft met een liersysteem dat geklapper van de vlaggenlijn tegen de mast voorkomt en heeft een mini-enquête met 4 potentiele locaties uitgewezen dat de meeste stemmen naar de aangewezen positie gingen. Dat waren voldoende redenen voor het Bestuur om niet nog langer te wachten met het onthullen van de vlag en is de mast gisterenmiddag aan het begin van het Waardeiland op een centrale plek geplaatst. En de vlag is inmiddels door ons lid de heer Van der Wind met trots gehesen.

Hiermee zien alle Waardeilanders in deze onzekere tijd toch iets wapperen wat van ons allen is. En de positieve reacties die we al horen, bewijzen dat ook.