Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Presentatie Jubileumboek Waardeiland 100 Jaar en derde ophaalmoment

19 oktober 2020

Presentatie Jubileumboek Waardeiland 100 Jaar

Met op de achterwand de vlag 100 jaar Waardeiland hebben tijdens een sfeervolle en geanimeerde avond op donderdag 24 september zo’n 110 personen de presentatie van het boek 100 jaar Waardeiland bijgewoond en bij die gelegenheid een exemplaar in ontvangst genomen. Het bestuur ziet terug op een geslaagde avond in De Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk. 

Tijdens de eerste bijeenkomst is het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan de Burgemeester van Leiden, de heer H.J.J. Lenferink, Hij ontving het uit handen van de initiatiefnemer voor het boek en de voorzitter van de Vereniging Waardeiland, Roy Soeters.

Daaraan voorafgaande heeft hij de vlag gehesen in een mini-vlaggenmast; zou de presentatie in april hebben plaats gevonden dan zou hem immers gevraagd zijn de vlag te hijsen in de vlaggenmast aan het begin van de Laan der Verenigde Naties.

In zijn welkomstwoord benadrukte Roy Soeters het grote belang en unieke karakter van dit 160 pagina’s tellende en rijkelijk geïllustreerde boek. Niet eerder is zoveel informatie over zo’n lang tijdsbestek en over zoveel verschillende aspecten van het eiland in één publicatie gebundeld. Voor alle bewoners een ‘must’. Tijdens de voorbereiding bleek ook dat heel veel Leidenaren een band met het eiland hebben.

Frans van Wel is de schrijver van het boek. Hij neemt de aanwezigen mee op een denkbeeldige reis langs het Waardeiland, het Rijn-Schiekanaal en de luchtschachten van de Velzertunnel naar het Nederlands Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Montreal (1967), om vervolgens onder het Waardeiland uit te komen bij een 90 meter diep in de grond geheide buis. Vervolgens neemt hij hen mee voor een excursie over het eiland, vanaf de start van de bouw tot en met het opnieuw asfalteren van de hoofdstraten. De reis is een aaneenrijging van onderwerpen in het boek. De toehoorders reageren enthousiast en prijzen vormgeving, uitstraling en inhoud van het boek.

Het boek behandelt met name de geschiedenis van het Waardeiland vanaf de opening van het Rijn-Schiekanaal in 1919. Aandacht krijgen de baggerstalen, de tuinderijen en de meer en minder bekende scheepswerven en industrie, zoals Scheepswerf Gebr. Boot, Glazuurfabriek Kanton, de Grofsmederij en Kunsthars verwerkend Bedrijf Tilliard. Roeivereniging Asopos had zijn botenloods in de eerste jaren van zijn bestaan op het eiland.

Het grootste deel van het boek is gewijd aan de bestemming tot woongebied, de projectontwikkeling en de verschillende bouwfasen. En de vele verwikkelingen die dit heeft opgeroepen. Het etiket goudkust was niet positief bedoeld en tijdens de verschillende bouwfasen was het echt niet allemaal goud dat blonk.

Zo’n 30 jaar na de aanleg wordt het tijd voor groot onderhoud, zoals het opnieuw asfalteren en herbestraten van wegen, het vervangen van de beschoeiing en het rooien en vervangen van bomen.

Verkeersveiligheid, bodemgesteldheid, de groenvoorzieningen en de tijdens de bouw gekraakte woningen, dit en nog veel meer is in het boek opgenomen. 

In zijn dankwoord wijst de heer Lenferink op de positieve ontwikkeling dat steeds meer wijken aandacht besteden aan hun geschiedenis. Dit boek is hiervan een prima voorbeeld. Hij gaat ook in op de spanning die er destijds was tussen gemeente en projectontwikkelaar Nieman Holding: de gemeente voerde in dit geval niet zelf de regie van de ontwikkeling van de wijk. Bij een wandeling over het eiland is hem opgevallen hoe bijzonder aanleg en uitstraling zijn. Dit riep bij hem de vraag op of het op termijn niet de status van beschermd stadsgezicht zou verdienen.

Daarna is er een tweede bijeenkomst – met opnieuw welkomstwoord en rondreis – voor andere sponsoren en donateurs en degenen die inhoudelijk hebben bijgedragen aan het boek. Tijdens het derde deel van de avond komen veel leden een exemplaar van hun boek ophalen.


Het boek is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente, van tal van sponsoren en donaties van leden van de Vereniging Waardeiland.

In het publicatiebord ziet u onderstaande posters duidelijk leesbaar.

Nog een derde kans om je gratis boek Waardeiland 100 Jaar op te halen 

Na het verschijnen van het Jubileumboek is er een ware stormloop ontstaan op dit boek vol wetenswaardigheden en geschiedenis. We geven alle leden nog een laatste kans om dit boek op te halen als cadeau voor het 100-jarig bestaan van het Waardeiland. 

Op zaterdag 28 november tussen 15.00 uur en 17.00 uur kun je het boek afhalen op de Laan der Verenigde Naties 112 (huis van de AED). Eenieder die het boek al heeft gekregen, kan eventueel meerdere exemplaren kopen. Ook niet leden kunnen een boek aanschaffen. De prijs voor 1 exemplaar is € 7,95, 2 exemplaren voor € 15,- en 3 exemplaren voor € 20,-. 

Als je wilt, kun je ter plekke ook nog een donatie doen voor de ontwikkeling van het boek.