Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Herinrichting Hoge Rijndijk

12 maart 2021

De gemeente heeft op 2 maart 2021 huis aan huis een brief laten bezorgen, betreffende de aanstaande Herinrichting Hoge Rijndijk.

De brief geeft een globale planning, maar ook de mogelijkheid tot participatie. Vanaf zaterdag 13 maart kunt u hierin meedoen via doemee.leiden.nl

Het bestuur van Vereniging Waardeiland is op 2 maart 2021 aanwezig geweest bij een eerste presentatie met diverse disciplines van de gemeente, onder andere wethouder Ashley North.

Tijdens deze presentatie heeft de wethouder diverse malen zijn complimenten uitgesproken over de verkeersobservatie die wij met diverse eilandbewoners onder supervisie van Onno van der Wind in het najaar van 2020 hebben uitgevoerd. De gemeente zal zeker rekening houden met de resultaten uit ons verslag.

Steker nog, de volgende punten zijn c.q. worden op korte(re) termijn uitgevoerd:

  1. De ontruimingstijd is vanwege het beperkte zicht reeds opgehoogd zodat een voertuig uit de Kettingstraat de laatste auto voor zich heeft gezien voordat het licht op groen springt
  2. Een extra verkeerslantaarn boven de weg om de zichtbaarheid te verbeteren. De inschatting is dat deze ingreep over plus minus twee maanden is gerealiseerd;
  3. Bij de aanstaande gewijzigde verkeersregeling zal ook de fasenvolgorde op het kruispunt worden aangepast.

Meer informatie is beschikbaar via doemee.leiden.nl.