Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Herinrichting Hoge Rijndijk

15 januari 2022

Bericht vanuit de gemeente:

 

Beste wijkverenigingen,

 

Met deze e-mail wil ik  u informeren over de aangepaste planning van het project herinrichting Hoge Rijndijk.

 

De afgelopen tijd is enthousiast door de omgeving en andere belanghebbenden meegedacht over de inrichting van de Hoge Rijndijk. Alle input die daarbij is opgehaald, wordt meegenomen bij het verder optimaleren van het definitieve schetsontwerp herinrichting Hoge Rijndijk. Tijdens dit proces is gebleken dat vooral het behouden en toevoegen van groen, ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en parkeerplaatsen een uitdaging is.

 

Gezien de complexiteit om te komen tot een zorgvuldige inrichting van de Hoge Rijndijk zal het kaderbesluit pas rond de zomer 2022 aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. En niet zoals eerder is aangegeven al in februari 2022. Hierdoor is er tijd om gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden tot een goed afgewogen ontwerp te komen.

 

De voorlopige planning is als volgt en zal ook aangepast worden op de gemeentelijke website en participatieplatform Doemee:

  • Medio maart 2022                          Terugkoppelen van de resultaten en schetsontwerp
  • Medio juni/juli 2022                       Besluitvorming door college van B&W
  • Eind september/oktober             Besluitvorming door gemeenteraad

Zodra de exacte data bekend zijn, zullen wij u hierover informeren.