Verkeerslichten kruising Hoge Rijndijk - Kettingstraat

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Verkeerslichten kruising Hoge Rijndijk - Kettingstraat

05 februari 2022

Recent heeft zich weer een aanrijding voorgedaan op de kruising Hoge Rijndijk - Kettingstraat, met één van onze leden. We wensen hen sterkte.

Vanuit de gemeente kregen we recent het volgende bericht over de programmering van de verkeerslichten:

Drie maanden geleden is ht regelprogramma van de verkeersregelinstallatie (VRI) aangepast wat de doorstroming op de Hoge Rijndijk heeft verbetert. Eén van de wijzigingen die is meegenomen is het aanpassen van de fasenvolgorde van de richtingen. In de oude situatie kreeg de Kettingstraat altijd groen nadat het rechtdoorgaande verkeer op de Hoge Rijndijk groen heeft gehad. In het nieuwe regelprogramma krijgt verkeer uit de Kettingstraat pas groen wanneer de linksafrichting vanaf de Wilhelminabrug groen heeft gehad en nadat de voetgangersoversteek over de Hoge Rijndijk groen heeft gehad. Dat ziet er als volgt uit:

Daarnaast is er een dubbele realisatie (2x groen per cyclus) voor zowel het doorgaande fietsverkeer als het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Het gevolg is dat de zijrichtingen en ook het Waardeiland iets langer moet wachten dan voorheen.