Inspectie riolering Waardeiland

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Inspectie riolering Waardeiland

12 februari 2022

Bericht vanuit de gemeente:

Afgelopen najaar zijn in het rioolstelsel Waardeiland vetvreters geplaatst. De rioolzinkerleiding naast de brug, onder de watergang door, vervuild namelijk snel en raakt sneller verstopt waardoor deze vaker gereinigd moet worden. Hiervoor hebben we op 4 plekken in het riool de zogenaamde ‘Biopop’ laten toepassen. Wat dit is, wordt uitgelegd in dit filmpje van Macero: Vetvreter - Macero  Macero - YouTube . Daarnaast wordt deze rioolzinker ook 1-2x per jaar gereinigd door Riool.nl.

Op Waardeiland staan ook rioolbesturingskasten. Deze zijn afgelopen winter elektrotechnisch gekeurd en het kan zijn dat mensen dit hebben gezien!

Het hele rioolstelsel in Leiden wordt 1x per 7 gereinigd en geïnspecteerd. In 2022 is Leiden-Oost aan de beurt. Hieronder valt ook Waardeiland. Komend voorjaar/zomer ontvangen de bewoners een brief van Riool.nl waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.

 

Zie ook de deze brief. Het is niet duidelijk in welke straten geinspecteerd gaat worden.