Brochure Vereniging Waardeiland

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Brochure Vereniging Waardeiland

31 juli 2022

Tijdens de jongstleden ALV hebben we aangekondigd bezig te zijn met een brochure vanuit de Verening Waardeiland, ter promotie, voor de nog-niet leden op het Waardeiland. Inmiddels zijn deze brochures bij hen in de brievenbus bezorgd.

De brochure bestaat uit vier delen:
Welkom om het Waardeiland
Inlegvel lidmaatschap
Inlegvel Eilandsoos (de Eilandsoos is voor alle bewoners, lid van de Vereniging, of geen lid)
Inlegvel Stichting Groencommissie (voor het betreffende gedeelte)
Via bovenstaande links zijn deze delen in te zien.