Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Maatschappelijke Raad Schiphol

27 juni 2023

In een vorig bericht werd melding gemaakt van de oprichting van de Maatschappelijke Raad Schiphol (per 01-07-2023), welke instantie zich volledig en uitgebreid bezig zal houden met de discussie over de werking van en de gevolgen van het bestaan van Schiphol.

De Vereniging Waardeiland heeft zich aangemeld als belanghebbende / geïnteresseerde (cluster Kaagbaan buitengebied).

Per cluster is een clustervertegenwoordiger gekozen (op 20 juni in Leimuiden voor de Kaagbaan buitengebied). Met ruime meerderheid van stemmen is de heer Matt Poelmans gekozen, die ook al gedurende 10 jaar clustervertegenwoordiger was in de voorganger van de MRS (Omgevingsraad Schiphol, ORS).

Door de uitgebreide en volgens velen te verstrekkende registratie van de leden, heeft de Vereniging Waardeiland met 26 geregistreerde leden het niet gebracht tot het kunnen afvaardigen van een kiesman (minimaal 50 leden), maar dat heeft geen praktisch effect gehad bij de verkiezing. Bestuurslid Floor Berkhout was aanwezig bij het voorstellen van de kandidaten en bij de stemming en hij zou ook voor Matt Poelmans gekozen hebben als hij stemrecht gehad zou hebben.

Inmiddels is er door de regering besloten dat er geen 2e Kaagbaan aangelegd zal worden, hetgeen voor de Vereniging Waardeiland een prettige ontwikkeling is en mogelijk ook het belang van actieve deelname aan de discussies iets vermindert.

Namens Vereniging Waardeiland zal Fred de Koning de ontwikkelingen bij/in de MRS volgen.