Aangepaste planning herinrichting Hoge Rijndijk

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Aangepaste planning herinrichting Hoge Rijndijk

20 september 2023

Vanuit de gemeente de volgende email ontvangen:

 

FW: Gemeente Leiden | Reactienota fase 6 en aangepaste planning herinrichting Hoge Rijndijk

 

Geachte heer, mevrouw,

Zoals eerder aangekondigd zouden we u nog informeren over de exacte data van de behandeling van het kaderbesluit herinrichting Hoge Rijndijk door de gemeenteraad. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 september 2023 het Kaderbesluit vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De planning van de behandeling van het Kaderbesluit in de gemeenteraad is als volgt:

  • 1e Commissie - 28 september 2023.  Het is in deze vergadering mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur vóór de dag van de commissievergadering aanmelden. Kijk voor meer informatie op https://www.gemeenteraadleiden.nl/denkmee/inspreken-bij-raadscommissies.
  • 2e Commissie (inhoudelijke behandeling) - 23 november 2023.
  • Gemeenteraad - 30 november 2023.

Vergaderingen van de raad en bijbehorende stukken zijn in te zien via leiden.parlaeus.nl.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  

Projectteam herinrichting Hoge Rijndijk