Online Bijeenkomst Energietransitie De Waard en Waardeiland

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Online Bijeenkomst Energietransitie De Waard en Waardeiland

18 november 2023

 

Beste ondernemers en bewoners,

In onze vorige mail hebben we toegezegd u voor het eind van deze maand de conceptrapportage van Syntraal over de verschillende energietransitie opties toe te sturen. Dat zullen we zeker doen; samen met een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Om u de gelegenheid te geven hierop te reageren en vragen te stellen organiseren we een 'online' bijeenkomst op 18 december van 19.30-21.30 uur. Voordat we allemaal ingelogd zijn is er al enige tijd verstreken, vandaar de iets langere tijd.

Wanneer we u het rapport toesturen zal in diezelfde mail ook een link zitten waarmee u kunt verbinden. De te nemen stappen om deze verbinding tot stand te brengen wordt door de gemeente uitgelegd. Zij verzorgen deze verbinding. 

 

Samengevat

Bijeenkomst Energietransitie De Waard en Waardeiland:

Waar: Online

Wat: Vragen over rapport Syntraal

Wanneer: Maandag 18 december, 19.30-21.30 uur

Met vriendelijke groet,

Eileen Focke-Bakker, namens de SEDWW

Bart van de Velde, namens Gemeente Leiden

Simon Bos, namens Onderzoeksbureau Syntraal